Mätare – Generellt alla modeller

Mätaren visar ingen speed, RPM eller distans?

Kontrollera att magneten på kedjehjulet ej har ramlat bort. Byt eventuellt vevsensor. Kontrollera att alla kopplingar är ihop tryckta ordentligt.

 

Mätaren visar ingen eller felaktig puls?

Kontrollera  batterierna. Om felet kvarstår byt mätare.

 

Mätaren visar otydliga siffror

Byt batteri. Om felet kvarstår, byt mätare.

Svårt att få jämn belastning. Skalan hoppar fram och tillbaka när man trampar?

Rengör bromsytan på bromshjulet och byt rem.

Mätaren visar ingen RPM?

Felet kan bero på att kopplingar på skarvkabeln från vevsensorn ej är ihoptryckta ordentligt. Kontrollera den svarta kontakten som sitter på mätaren så att det inte är kabelbrott där..

 

Mätaren reagerar ej vid knapptryckning?

Byt mätare

Mätaren piper?

Byt batteri. Om felet kvarstår, byt mätare.

CYCLEUROPE I SVERIGE