Pulsbälte – Generellt alla modeller

Ingen pulsåtergivning visas?

• Kontrollera att batteriet är ok i pulsbältet genom att fukta tummarna och klicka på elektroderna, ett svagt ljud ska då höras vid batteriluckan alt. att pulsvärden ska synas i displayen.

• Kontrollera att bältet sitter korrekt på testpersonen. Placering pulsbälte i avsnitt ”Pulsfrekvens” i instruktionsboken, och att bältet är tillräckligt åtdraget. Fukta elektroderna, i svåra fall kan det vara nödvändigt att använda gel alt. någon droppe diskmedel blandat i vatten. Pulssignalens styrka varierar från person till person, testa bältet även på en person som man vet har en bra pulsåtergivning med pulsbälte.

• Kontrollera att det inte finns något glapp i kablar eller i stickkontakten om du har en plug-in receiver. Använd en annan mottagare (t. ex. pulsklocka eller annan cykeldisplay) för att kontrollera bältet.

• Se till att det är rätt receiver och att den sitter rätt. Texten på pulsbältet ska kunna läsas rättvänt sett framifrån.

•Vid problem, slå av mobiltelefoner samt WiFi, bluetooth och liknande på datorer i närheten. Även vissa lysrör kan störa pulsmottagningen

  • Om någon puls inte registreras trots nytt batteri, testa att ta ur batteriet ur pulsbältets sändare och låt det vara ur i 6 minuter. Om det inte då fungerar, kontakta din återförsäljare.
  • Tänk också på att syntettyger som gnids eller slår mot pulsbältets sändare kan skapa statisk elektricitet som stör pulssignalerna.

 

CYCLEUROPE I SVERIGE