Support

Problem med korrosion

Under 2016 har vi upptäckt att det uppstått korrosion på några detaljer på modellerna LT2, LC4, LC6, LC7, RT2 och RC4. Vi uppmanar därför de kunder som drabbats att ta kontakt med oss på Monark Exercise support för Service och Garanti (service@monarkexercise.se) för att kunna byta ut korrosionsangripna delar.

Problemen beror på varierande kvalitet hos de kromade detaljerna, vilket har gjort att vissa cyklar har fått problem. Monark Exercise beklagar detta och har nu skickat tillbaka alla detaljer till vår underleverantör för omkromning.

Ladda ner blankett för garantiärende här >>

 

CYCLEUROPE I SVERIGE